Terapi og stressbehandling i Haderslev

Terapi er for alle. Du kan have gavn af, at tale med mig, som neutral og udenforstående, om de ting der fylder og skaber problemer, eller som undrer eller forvirrer dig.

Står du for tiden i en situation hvor du er ramt på eksistensen, har mistet retning i livet, lysten til at leve eller blot ønsker at være mere tilfreds med dig selv, i parforholdet eller i familien kan du opsøge mig i Haderslev. De fleste af os vil gerne have et så meningsfuldt og lykkeligt liv som muligt. Udfordringen kan bestå i, at håndtere følelser som frygt, angst, vrede og nedtrykthed, at noget kommer på tværs i jobbet, at være stressramt, at leve i et vanskeligt forhold, at plages af dårlige minder, eller det slag, det kan være at miste en nær slægtning. Det kan også være en livstruende sygdom hos én selv eller en anden i familien, der gør livet til en svær prøvelse for én selv og ens nærmeste.

Min opgave som terapeut/stressbehandler er i samarbejde med dig, at kigge på dine forhindringer for vækst. Angst kan eksempelvis være en forhindring. Angst kan opstå, når vi ikke evner at forholde os til de eksistentielle grundlæggende vilkår. Du vil igennem terapien eller stressbehandlingen få mulighed for at skabe balance i dit liv og få mere fokus på vækst og forandring.

Hvordan foregår terapi og stressbehandling?

Terapien forgår som en samtale, hvor du kan tale om dine tanker, følelser og handlinger og gennem mine (terapeutens) spørgsmål udforske dine problemstillinger. Nogle spørgsmål kan være medvirkende til, at du finder nye svar. I terapien anvender jeg psykologiske samtalemetoder, således at du bliver mere bevidst om dig selv, dine handlinger og din måde at være sammen med andre mennesker på. Gennem denne bevidsthed, bliver du i stand til at gøre op med – og forstå – dine uhensigtsmæssige mønstre og derved leve et liv i større balance.Min (terapeutens) tilgang er hele tiden at yde den bedst mulige sparring. Du er som klient eksperten i dit eget liv. Det bliver jeg aldrig, men kan via erfaring og tilgange yde dig lige præcis det modspil og medspil du har brug for. Det kræver en god kemi mellem terapeut og klient (mellem dig og mig). Følelsen af tryghed og professionel omsorg er ligeledes en væsentlig faktor for, at du som klient tør være åben, og der derved gøres plads til forandring.

Stressbehandling hjælper dig med at skabe balance – fysisk, psykisk og i livet. I stressbehandlingen lærer du dine egne signaler og årsager at kende, samt at handle på det du mærker. Som stressbehandler er jeg guidende og styrende i samtalen, for at lede dig på rette vej.

Tavshedspligt og Etik

Jeg har tavshedspligt i mit virke som psykoterapeut og stressbehandler. Jeg følger de etiske regler, som Psykoterapeutisk Forening stiller (psykoterapeutforeningen.dk). Du kan derfor regne med, at det du fortæller mig er fortroligt.Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutisk Forening. Uddannelsen berettiger hertil. Du kan derfor være tryg ved, at jeg ikke har nedsat mig som psykoterapeut under ringe forudsætninger. Uddannelsen indeholder de kriterier, der er opstillet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet for en psykoterapeutisk uddannelse.

Hvis du overvejer, hvorvidt du skal opsøge en psykoterapeut eller eks. en psykolog, skal du vide, at som psykoterapeut bliver vi trænet i samtalen/at have terapi, både på egen krop og sammen med andre, samtidig med at vi læser litteratur og undervises heri, skriver opgaver og går til eksamen. Som psykoterapeut har jeg prøvet, at være i dit sted.

Persondataforordningen. EU har lavet en ny forordning omkring personlige data, som trådte i kraft maj 2018. Jeg gemmer navn og telefonnummer på de mennesker jeg har professionelle relationer til. Navn og telefonnummer videregives ikke til andre. Jeg laver notater i hånden, der gemmes i et aflåst skab, hvoraf det fremgår hvad der aftales og hvad der arbejdes med. Når det professionelle forløb afsluttes makuleres notaterne.

Hvad er terapi?

Ordet ’terapi’ kommer af det græske ord ’Therapeuin’, som betyder støtte og hjælp til balance og derved ’vise vejen’. Terapi betyder altså at støtte den naturlige proces hen mod balance i vores liv, sind, tilstand i forhold til os selv, vores partner, forældre, børn, kolleger etc. Terapi er en vej til at lære sig selv bedre at kende.

You cannot teach a person anything. You can only help them find it within themselves.

Galileo Galilei (1564-1642)

hvaderterapi