Familieterapi

Familieterapi i Haderslev – Opnå balance

Vi oplever alle konflikter, frustrationer eller sorg i vores familier, hvilket er et naturligt grundvilkår, når flere mennesker er sammen. Udfordringerne kan dog komme til at fylde så meget, at det skaber et dårligt klima i familien. Familien skal gerne være den base, hvor vi oplever kærlighed, tryghed, glæde og trivsel og der hvor vi tankes op, så vi har energi til at gå ud i verden.Står du og din familie midt i en krise, hvor i har svært ved at få øje på årsager og løsninger og i føler i er kørt fast, kan familieterapi være en mulighed for at skabe indsigt, dialog og forståelse.

Når et familiemedlem ikke trives, vil det berøre hele familien. Det er svært og smertefuldt at være vidne til, at se én af sine nære lide.

I familieterapien tages der vare på den enkelte, små børn kan med fordel sidde og lytte/lege/tegne og være tilstede i rummet uden at deltage i den terapeutiske samtale. Børnene oplever, at forældrene tager ansvar for familiens situation. Det kan i sig selv virke terapeutisk på børnene. Selv helt små børn registrerer ubalance i familien. Som forældre kan man ikke skjule problemerne. Børnene arbejder på højtryk for at skabe balance, så de vil opleve glæde og et pusterum, når forældrene tager ansvaret.

Uhensigtsmæssig kommunikation kan vendes til konstruktiv kommunikation.

Familieterapi kan eks. benyttes ved:

– Skilsmisse – før, under og efter

– I sammenbragte familier

– Misbrug i familien

– Konflikter om arbejdsfordeling

– Konflikter om hverdagens skemalægning, hvor alles interesser skal tilgodeses

– hvor der er en skævvridning af hvem der opdrager hvem

– hvor forældrene ikke er enige om opdragelsen af børnene

familieterapi