Psykoterapeut – Hvem er jeg og hvilke ressourcer har jeg?

Jeg er en nærværende, tålmodig og eftertænksom kvinde på 51 år med et pålideligt og imødekommende sind. I mit liv er min mand gennem 35 år og vores to sønner på henholdsvis 14 (adopteret fra Burkina Faso) og 23 år (Biobarn med hjælp). Du vil mærke, at jeg er tillidsvækkende, velovervejet og reflekterende. Endvidere er jeg konstruktiv og engageret samt en meget omsorgsfuld og ansvarsbevidst person. I kommunikationen er jeg kendt for at være en god lytter samt have en anerkendende måde at formulere mig på.

Min store interesse for terapi og stressbehandling er opstået igennem:

– job som socialpædagog

– mit virke som mor og de udfordringer mine drenge har tilbudt mig, både før de kom til verden og efter:-)

– samarbejde med min mand, for at få parforhold og ægteskab til at fungere

– viden omkring udvikling

– nære families udfordringer

– egen oplevelse som stressramt

– samt mine møder gennem tiden med coaches, behandlere, terapeuter, psykologer og psykiatere, både som professionel og privat person

Det kan være skræmmende pludselig at stå i en situation, hvor livet er svært at håndtere og det kan være endnu sværere at bede om hjælp. Jeg har selv i mit liv flere gange måtte henvende mig til professionelle, for at komme videre, få afklaring, forståelse og hjælp. Derfor har jeg den indstilling, at vi alle indimellem bliver ramt på eksistensen og kan få behov for hjælp. Nogle mennesker klarer selv at arbejde sig gennem processen, at hele sig selv, for andre kan det medføre en negativ udvikling, hvor stress, angst, depression, bitterhed, psykosomatiske symptomer (kroppen begynder at reagere) tager plads i én og blokerer for, at man igen oplever glæden ved livet. Det kan betyde, at den enkelte kan få behov for beroligende eller antidepressiv medicin. Der er en god chance for, at dette kan undgås, hvis du søger professionel hjælp i tide.

Hvad er min faglige baggrund?

Jeg er uddannet oplevelsesorienteret psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut Aarhus (www.piaa.dk). Under min uddannelse har jeg udført terapi og ligeledes modtaget terapi. Jeg er teoretisk godt velfunderet og tager udgangspunkt i din situation her og nu. Jeg benytter teorier og metoder fra den humanistiske eksistentielle psykologi. Det kan være eksistentiel terapi, gestaltterapi og drømmeterapi. Som terapeut er jeg løbende i supervision, for at være bedst muligt klædt på til opgaven.

Dertil er jeg uddannet certificeret stressbehandler ved Stressambassadørerne stressamb.dk Under min uddannelse har jeg gennemført stressforløb. Et stressforløb hos mig kan gennemføres på 10 uger.

Derudover er jeg uddannet NADA-behandler ved NADA Danmark.

Endvidere har jeg gennemført efteruddannelse i ACT-samtaleteknik ved ACT-uddannelsen i Aarhus.

I 1997 er jeg uddannet pædagog og har gennem 20 år arbejdet som socialpædagog med udsatte borgere og deres familier og efterfølgende 5 år som misbrugsbehandler. Her har jeg haft et tæt og godt samarbejde, både internt og eksternt, med gode udviklingsforløb. Som pædagog har jeg gennem tiden haft mange samtaler med børn, forældre og familier, samt udsatte borgere, hvor vi ligesom i terapien har talt om de problemer, der kan opstå i hverdagen og i samarbejde fundet løsninger og nye handlemønstre, som har fordret udvikling. Det gælder, hvad enten det har handlet om skilsmisse, delebørn, pligter i hjemmet, opgave- og arbejdsfordeling i familien, traumer, kriser eller misbrug.